AKTIVNOSTI IN UKREPI

Po izvedeni analizi in pregledu stanja v podjetju, sledi izvajanje aktivnosti in ukrepov, ki so potrebni glede na ugotovitve v poročilih. Pri tem se izdela načrt teh aktivnosti s časovnimi opredelitvami.

 

Lahko pa se te aktivnosti in ukrepi izvajajo tudi glede na vaše ugotovitve in potrebe po določeni aktivnosti.

 

V naši ponudbi najdete:

 

DELAVNICE in SEMINARJE

- Vodenje s cilji

- Vodenje letnega razvojnega razgovora

- Preprečevanje mobbing

- Komunikacija

- Komunikacija in notranji odnosi

- Motivacija

- Motivacija, samomotivacija in vodenje

- Vodenje tima

- Organizacija dela

- Spoprijemanje s stresom

- Osebna rast in razvoj

- Coaching

- Javno nastopanje

 

Delavnice in Seminarji se prilagodijo glede na nivo zaposlenih, oddelek, ugotovljene potrebe, predhodna znanja in izvedene delavnice,…

 

SISTEMSKE IN STRUKTURE SPREMEMBE

- postavitev ali nadgradnja sistemov:

  • nagrajevanja

  • napredovanja 

  • razvoja kariere

  • izobraževanja

  • sistemizacije

- postavitev in sprememba hierarhije ter sistema odgovornosti in odločanja

- ureditev in postavitev jasnega in hitrega sistema pretoka informacij

- ureditev notranje komunikacije

- …ter mnogo drugih sprememb strukture in sistema.

OSTALE AKTIVNOSTI

- športne aktivnosti

- družbene aktivnosti

- aktivnosti, ki vplivajo na zdravje zaposlenih

- coaching vodji

- Izbor zaposlenih preko psihološkega testiranja in ugotavljanja kompetenc

… ter druge aktivnosti, ki niso vezane izključno na poslovanje, strukturo, temveč vplivajo na vsesplošno dobro počutje zaposlenih.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now