AKTIVNOSTI

Business Conference

DELAVNICE IN SEMINARJI

 • Vodenje s cilji

 • Vodenje letnega razvojnega razgovora

 • Preprečevanje mobbing-a

 • Komunikacija

 • Komunikacija in notranji odnosi

 • Motivacija

 • Motivacija, samomotivacija in vodenje

 • Vodenje tima

 • Organizacija dela

 • Spoprijemanje s stresom

 • Osebna rast in razvoj

 • Coaching

 • Javno nastopanje

 • Razvoj mehkih veščin in ostalih kompetenc

 • ...

Delavnice in Seminarje prilagodimo glede na nivo zaposlenih, oddelek, ugotovljene potrebe, predhodna znanja in izvedene delavnice,…

SISTEMSKE IN STRUKTURNE SPREMEMBE

 • postavitev ali nadgradnja sistemov:

  • nagrajevanja

  • napredovanja 

  • razvoja kariere

  • izobraževanja

  • sistemizacije

 • postavitev in sprememba hierarhije ter sistema odgovornosti in odločanja

 • ureditev in postavitev jasnega in hitrega sistema pretoka informacij

 • ureditev notranje komunikacije

 • …ter mnogo drugih sprememb strukture in sistema.

Businessmen
Mentorstvo.jpg

RAZVOJ KOMPETENC STAREJŠIH ZAPOSLENIH

Celovite rešitve, od načrtovanja do izvedbe.

Za več informacij kliknite tukaj.

OSTALE AKTIVNOSTI

 • športne aktivnosti

 • družbene aktivnosti

 • team building aktivnosti

 • aktivnosti, ki vplivajo na zdravje zaposlenih

 • coaching vodji

 • Izbor zaposlenih preko psihološkega testiranja in ugotavljanja kompetenc

 •          … ter druge aktivnosti, ki niso vezane izključno na poslovanje, strukturo,            temveč vplivajo na vsesplošno dobro počutje zaposlenih.

Group Hug