ANALIZA IN PREGLED STANJA

Predno se lotimo uvajanja ukrepov in aktivnosti za doseganje sprememb, je potrebno opraviti analizo aktualnega stanja v podjetju.

Preverjamo DELOVANJE ZAPOSLENIH ter DELOVANJE IN STRUKTURO KADROVSKEGA SISTEMA.

 

Le tako lahko dobimo vpogled v to, kaj je zares potrebno in kje so težave. Pri tem uporabljamo različne metode in tehnike s katerimi ugotavljamo:

- organizacijsko klimo

- zadovoljstvo zaposlenih

- strukturo hierarhije in sistem odločanja

- kompetence vodji

- pripravljenost in razpoložljivost zaposlenih za delo

- kako zaposleni rešujejo konflikte

- kako se zaposleni odzivajo in spoprijemajo s stresnimi situacijami

- kako obremenjeni so zaposleni

- primernost zaposlenih za določeno delovno mesto

- sisteme nagrajevanja, napredovanja, razvoja kariere

- katere aktivnosti se redno izvajajo v sistemu

… in še druge aktivnosti, glede na zaznane potrebe vodstva organizacije ali podjetja.

 

Na osnovi vsake analize ali sklopa analiz izdelamo poročilo z priporočili za izvajanje ukrepov za doseganje sprememb. Pri tem vam poročilo obrazložimo in pomagamo pri implementaciji zadanih aktivnosti.

IDENTIFIKACIJA NADARJENIH UČENCEV

(Osnovne šole)

Pri identifikaciji uporabljamo standardna, normirana psihodiagnostična sredstva, ki so primerna za otroke osnovnih šol. Za ugotavljanje splošnih intelektualnih sposobnosti uporabljamo Ravnove progresivne matrice, za ugotavljanje ustvarjalnosti pa uporabljamo Torranceove teste ustvarjalnega mišljenja (besedna oblika).

 

Postopki dela:

  1. Izvajanje skupinskega testiranja v primernem prostoru (testiranje traja približno 2,5 – 3 ure)

  2. Vrednotenje odgovorov in beleženje rezultatov

  3. Izdelava interpretacije in pisanje poročila

  4. Predstavitev rezultatov koordinatorju/učiteljem/staršem

KONTAKTIRAJTE NAS

PLUS REŠITVE, Svetovanje podjetjem in posameznikom

Anamarija Toth Kostevc, s.p.

Hrastinska pot 42, 8250 Brežice, Slovenija

plus.resitve@gmail.com

 

TRR DH: SI56 6100 0000 5763 311

Mat. Št.: 3209938000

DŠ: 77287401

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now