ANALIZA IN PREGLED STANJA

Meeting

Pred izvedbo aktivnosti za doseganje sprememb, je potrebno opraviti analizo aktualnega stanja v podjetju.

Preverjamo DELOVANJE ZAPOSLENIH ter DELOVANJE IN STRUKTURO KADROVSKEGA SISTEMA.

 

Le tako lahko dobimo vpogled v to, kaj je zares potrebno in kje so težave.

Pri tem uporabljamo različne metode in tehnike s katerimi ugotavljamo:

 • organizacijsko klimo

 • zadovoljstvo zaposlenih

 • strukturo hierarhije in sistem odločanja

 • kompetence vodji

 • pripravljenost in razpoložljivost zaposlenih za delo

 • kako zaposleni rešujejo konflikte

 • kako se zaposleni odzivajo in spoprijemajo s stresnimi situacijami

 • kako obremenjeni so zaposleni

 • primernost zaposlenih za določeno delovno mesto

 • sisteme nagrajevanja, napredovanja, razvoja kariere

 • katere aktivnosti se redno izvajajo v sistemu

… in še druge aktivnosti, glede na zaznane potrebe vodstva organizacije ali podjetja.

 

Na osnovi vsake analize ali sklopa analiz izdelamo poročilo z priporočili za izvajanje ukrepov za doseganje sprememb. Pri tem vam poročilo obrazložimo in pomagamo pri implementaciji zadanih aktivnosti.

IDENTIFIKACIJA NADARJENIH UČENCEV

(Osnovne šole)

Pri identifikaciji uporabljamo standardna, normirana psihodiagnostična sredstva, ki so primerna za otroke osnovnih šol. Za ugotavljanje splošnih intelektualnih sposobnosti uporabljamo Ravnove progresivne matrice, za ugotavljanje ustvarjalnosti pa uporabljamo Torranceove teste ustvarjalnega mišljenja (besedna oblika).

 

Postopki dela:

 1. Izvajanje skupinskega testiranja v primernem prostoru (testiranje traja približno 2,5 – 3 ure)

 2. Vrednotenje odgovorov in beleženje rezultatov

 3. Izdelava interpretacije in pisanje poročila

 4. Predstavitev rezultatov koordinatorju/učiteljem/staršem