Spoznajte nas

 
 
plus_resitve.png
3_edited.JPG

Po končanem univerzitetnem študiju psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, je kmalu začela svojo samostojno pot. Od leta 2007 kot samostojna podjetnica deluje na področju psihologije. Sprva je njeno področje dela zajemalo psihološko svetovanje, po opravljenjem usposabljanju na Inštitutu za Medicino dela, prometa in športa, Na oddelku za psihologijo, pa je svojemu delu dodala tudi psihodiagnostična dela. Hkrati je opravila specialistični študij Zakonske in družinske terapije ter začela opravljati tudi delo psihoterapevta. 

Preden jo je pot zanesla v tujino, je končala tudi mednarodni progrma MBA (Masters of business administration). Po vrnitvi iz tujine je odločno nastopila na pot podjetništva poleg aktivnega dela psihologa. Začela se je širitev storitev na podjetja in organizacije, kar je privedlo do potreb po novih sodelavcih. 

Trenutno se predvsem ukvarja z vodenjem, selekcijo kadra, psihodiagnostiko ter projektnim delom ter razvija podjetje v smeri širitve sodelovanj.

Anamarija Toth Kostevc

univ. dipl. psihologinja,

spec. ZDT, MBA

plus_resitve.png
profilna slika TŠ.jpg

Po zaključenem magistrskem študiju Uporabne psihologije na Univerzi na Primorskem in pridobitvi naziva magistrice psihologije, sem karierno pot nadaljevala s strokovnim izpopolnjevanjem iz področja psihologije dela, prometa in športa. Po uspešno zaključenem izpopolnjevanju sem pričela s samostojnimi psihološkimi pregledi na področju medicine dela, prometa in športa v Zdravstvenem centru Aristotel Krško, pod okriljem podjetja Plus rešitve s.p., kjer sem tudi zaposlena. Psihološko diagnostiko izvajam tako na področju medicine, prometa in športa, kakor tudi pri selekcijah kadra ter identifikaciji nadarjenih učencev v osnovnih šolah. Poleg diagnostike se ukvarjam še s pripravo in vodenjem delavnic povezanih s mišljenjem, motivacijo, samopodobo, stresom ter reševanjem konfliktov, v povezavi z revitalizacijo zaposlenih.

Tadeja Štravs

mag. psihologije

plus_resitve.png
Teja-rezano.jpeg

Psihologinja, svetovalka, terapevtka, vlogerka, predavateljica, voditeljica delavnic in še mnogo več.

Psihoterapevtska znanja ima iz partnerske in družinske terapije, vedenjsko kognitivne terapije, ter nudi tudi psihoško pomoč in podporo otrokom in mladostnikom ter njihovim družinam. 

Njena področja dela so: vedenjske in čustvene težave, anksiozne motnje, depresija, duševne težave povezane s kroničnimi boleznimi, konflikti v partnerstvu in družini, soodvisni partnerski odnosi ter programi za izboljšanje samozavesti, ter še mnogo več.

Teja Bandel Castro

univ. dipl. psih., mag. ZDT,

spec. klinične psihologije 

plus_resitve.png
Evija Evelin Zavrl slika.JPG

Evija Evelin Zavrl

Magistrica psihosocialnega svetovanja po Kognitivno vedenjski modaliteti in business coach. Skozi svojo podjetniško pot je delovala tudi kot mentor, coach in predavatelj na področju psihologije, nevrolingvističnega programiranja, hipnoze ter kognitivno vedenjskega svetovanja. Evija je pridobila tudi habilitacijski naziv asistent na Fakulteti za uporabne družbene študije, kjer je izvajala predavanja za študente podiplomskega in dodiplomskega študija Psihosocialne pomoči. Izdala je tudi knjigo z naslovom Najboljše zdravilo je nasmeh na tvojem obrazu. Je članica Slovenske krovne točke za psihosocialno svetovanje.

Oblike dela (individualna in skupinska svetovanja; predavanja in delavnice; mentoriranje, coaching, NLP in hipnoza).

Področja dela: Svetovanje osebam, ki se soočajo s tesnobnostjo, paničnimi napadi in iskanjem smisla/namena v življenju.

mag. psihosoc. pom.

 
 
plus_resitve.png
HERMINA NUR.JPG

Hermina A. Nur

Psihologinja, svetovalka, psihoterapevtka z dolgoletnimi izkušnjami, mentorica študentom na več fakultetah, publicistka,  imetnica EUROPSY certifikata za strokovnost in kakovost na področju zdravstvene  oz. klinične psihologije, raziskovalka na področju ekonomske psihologije, izkušena strokovnjakinja s področja socialnega varstva. 

Psihoterapevtska znanja iz Razvojno analitične psihoterapije, vedenjsko kognitivne terapije ter logoterapije si je poleg usposabljanj v Sloveniji pridobila tudi na specializaciji v Nemčiji.

Ukvarja se s psihološkim svetovanjem in psihoterapijo odraslih na različnih področjih.  Njene specialnosti so na področjih mejnih osebnostnih motenj, dismorfije pri mladih, ostalih anksioznih motenj, terapije vseh vrst odvisnosti, svetovanja pri motnjah v spolnosti. Zadnje čase pa se intenzivno posveča in dodatno raziskuje pristope v gerontološki obravnavi in terapiji  pri starejših.  

Vodi tudi delavnice za izboljšanje samopodobe in samospoštovanja, intenziven trening čustvenega opismenjevanja in s tem povezano »šolo zdrave in zadovoljne vitkosti«, asertivne komunikacije ter še mnogo več. 

Poleg strokovnih znanj jo odlikujeta odlično poznavanje in sprejemanje sočloveka ter profesionalen in topel odnos. 

spec. zdravstvene psihologije

psihoterapevtka

 
plus_resitve.png
Andreja Auer Pfeifer.jpg

Andreja Pfeifer Auer

dr. dent. med. 

specializantka transakcijske analize

Doktorica dentalne medicine, spec. otroškega in preventivnega zobozdravstva. Specializantka transakcijsko analitične psihoterapije na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA ). Na Inštitutu IPSA je opravila tudi uvodno izobraževanje iz Čuječnosti. 

Pri izvajanju psihoterapije je zavezana etičnemu kodeksu Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in EATE, Evropska zveza za transakcijsko analizo ( EATA Ethical Code ). Terapije izvaja pod supervizijo Maje Sedmak Cvelbar (PTSTA ).

Je članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo ( SINTA ).

Slovenske krovne zveze za psihoterapijo ( SKZP ).

Individualna psihoterapija mladostnikov in odraslih, ki:

  • želijo izboljšati samopodobo in trpijo zaradi občutka manjvrednosti

  • se srečujejo z anksioznostjo, paničnimi napadi in tesnobo

  • imajo težave s spanjem

  • se spopadajo s stresom, kronično utrujenostjo in izgorelostjo

  • imajo težave pri obvladovanju čustev

  • se soočajo z izgubo pomembne osebe in potrebujejo podporo v procesu žalovanja

  • imajo stiske v nosečnosti in starševstvu

  • trpijo za post travmatsko stresno motnjo ( PTSM )

  • so žrtve nasilja

  • imajo prisilne misli in vedenja