Ponudba za izvedbo delavnic 

Javni razpis JR ASI 2021 - Aktivno staranje delovne sile
ASI Ponudba Prva stran.png

Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja

strokovnih sodelavcev v vzgoji in izobraževanju
FB IG Program nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih sodelavcev v vzgoji in