PODJETJA in ORGANIZACIJE

Business Meeting

Organizacije potrebujejo nekoga "od zunaj", da realno, objektivno in strokovno oceni zaposlene, njihovo funkcioniranje in vsesplošno stanje. V ta koncept spada zaposlovanje, delavnice, seminarji ali različne analize in ugotavljanje klime, zadovoljstva in podobnih aspektov organizaciji. S tem organizacija ali podjetje pridobi boljši vpogled in si olajša morebitno tranzicijo ali spreminjanje procesov alu uvajanje sprememb.

 

Z natančnimi in strokovnimi metodami analiziramo trenutno stanje zaposlenih. Le-tako lahko ugotovimo kakšne ukrepe in aktivnosti naj bi se uvedli, da dosežemo izboljšanje in spremembo stanja, ki bi privedla do uresničevanju ciljev podjetja.

VPRAŠANJA, KI NAS VODIJO

Kakšna je struktura zaposlenih in hierarhična razporeditev?

1.

Kako je organizirano vodenje in kdo so vodje?

2.

Kakšna je sistemizacija delovnih mest?

3.

Kakšno je trenutno zaznano stranje v podjetju ali organizaciji?

4.

Kateri ukrepi so že bili implementirani in kateri so bili uspešni, kateri ne?

5.

Katere nove aktivnosti lahko implementiramo?

6.

Učinki novih aktivnosti in kaj pokažejo analize le-teh?

7.

Ključno nam je spoznati ozadje in trenutno stanje v podjetju, ter s čim se je podjetja soočalo v preteklosti in s čim se soočajo sedaj. Le tako lahko pripravimo kvaliteten program potrebnih aktivnosti za izvedbo in implementacijo, da dosežemo izboljšave in željene spremembe.