PLUS PONUDBA

Nekatera delovna mesta imajo po zakonu predpisane določene obravnave, kot je poglobljen pregled pri zdravniku, specialistu medicine dela, prometa in športa. Tako morajo zaposleni na bolj zahtevnih delovnih mestih opravljatu tudi PSIHOLOŠKE PREGLEDE. 

To so delavci:

  • poklicni vozniki B, C, D, E, F kategorij

  • strojniki težke gradbene mehanizacije

  • viličaristi

  • žerjavisti

  • delavci na drugih gradbenih strojih

  • delavci, ki opravljajo svoje delo v nočnih izmenah

  • delavci, ki opravljajo svoje delo na višini ali v globini

 

Prav tako vam pomagamo pri IZBORU ZAPOSLENIH. 

Torej, ob zaposlovanju na določeno delovno mesto vam pomagamo izbrati najboljšega kandidata glede na zahteve delovnega mesta. Pri tem se pozlužujemo različnih psiholoških tehnik in metod.

 

Naj poudarimo, da je naš pristop individualiziran in prilagojen vašim potrebam in željam. Ob tem pa se držimo smernic stroke in damo velik poudarek na strokovnosti in doslednosti. Menim, da le tako lahko stopimo korak bližje k uresničitvi veših ciljev in k izboljšanju vsesplošnega stanja zaposlenih.

POSLOVNI SVET

Za vas imamo pripravljene individualne programe za potrebe razvoja in nadgradnje poslovne osebnosti skozi razvoj mehkih veščin (komunikacije, vodenja, motivacije, javnega nastopanja,...), osebni branding ter coaching. Le-ti se nujno potrebni pri vaši poklicni poti. 

PSIHOLOŠKE REŠITVE

Za vas imamo pripravljene individualne programe za potrebe razvoja in nadgradnje poslovne osebnosti skozi razvoj mehkih veščin (komunikacije, vodenja, motivacije, javnega nastopanja,...), osebni branding ter coaching. Le-ti se nujno potrebni pri vaši poklicni poti.